İŞ DENEYİM BELGESİ ARANMAYACAK: TGB’LERE KAMU İHALESİ YOLU AÇILDI

-A +A

İŞ DENEYİM BELGESİ ARANMAYACAK: TGB’LERE KAMU İHALESİ YOLU AÇILDI

Ar-Ge Reform Paketi olarak bilinen 6676 sayılı Kanun ile yeni bir açılıma gidilerek, TGB’lerde gerçekleştirilen projeler sonucu ortaya çıkan ürünler ile öz kaynakla gerçekleştirilen projeler sonucu ortaya çıkan ürünlere de Teknolojik Ürün Deneyim (TÜR ) Belgesi verilmesinin mümkün hale getirildi. Böylece, Ar-Ge projeleri sonucu ortaya çıkmış olan mal ve hizmetler için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TÜR Belgesi düzenlenerek, söz konusu mal ve hizmet sahiplerinin bu belge ile iş deneyim belgesi olmadan da kamu ihalelerine girebilmesinin önü açıldı.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Ar-Ge projeleri sonucu ortaya çıkmış olan hizmetler ile yerli malı belgesine sahip ürünlere sahip firmaların 2014 yılından bu yana Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan TÜR Belgesi alarak kamu ihalelerine girebildikleri anımsatıldı. Açıklamada, Ar-Ge Reform Paketi ile yapılan düzenlemeyle Ar-Ge projeleri sonucu ortaya çıkmış olan mal ve hizmet sahiplerinin, TÜR Belgesi ile iş deneyim belgesi olmadan da kamu ihalelerine girebildikleri kaydedildi. Getirilen yeni uygulama ile Ar-Ge yapan, teknoloji tabanlı üretime başlayan işletmelerin kamu alımları yoluyla desteklenmesi ve bu yolla yerli firmaların büyütülerek küresel firmalarla rekabet edebilir hale gelmeleri amaçlanıyor.

İki yılda 112 belge 2014 yılı ekim ayından 2016 yılı nisan ayına kadar 112 adet TÜR Belgesi verildi. Bu belgeyi kullanarak ihaleye giren firmaların kazandıkları toplam ihale bedeli 1 milyar TL’ye yaklaştı. Teknolojik ürün kamu destekli bir Ar-Ge projesi sonucu oluşturulmuş ise TÜR Belgesi, Bakanlığa yapılan başvuruyu takip eden 5 iş günü içerisinde düzenlenerek başvuru sahibine veriliyor. Kendi öz kaynakları ile bir ürünün Ar-Ge’sini tamamlayarak üretimini başlatmış olan firmaların, bu ürünlerine TÜR Belgesi almak için Ar-Ge Web Portalı üzerinden on-line olarak başvuru yapmaları gerekiyor.

30 iş günü içinde verilecek Başvurusu yapılan ürünün teknolojik yönünün incelenmesi için TÜBİTAK tarafından alan uzmanı kişilerden bir hakem heyeti oluşturulacak. Hakem heyetinin incelemesinin ardından TÜBİTAK’ın olumlu görüş vermesi üzerine başvuru sahibi firmaya TÜR Belgesi 30 iş günü içerisinde düzenlenecek.

Yazılım ve otomotiv önde en çok TÜR Belgesi alan sektör yazılım (30) olurken, onu otomotiv (29), elektronik (18) ve medikal (18) sektörü izledi.
2014 yılında verilen TÜR Belgesi sayısı 12 iken, bu rakam 2015’te 70, 2016’nın ilk beş ayında ise 52 olarak gerçekleşti.
En fazla belge alan il Ankara (49) olurken, onu  İstanbul (31) ve Kocaeli (21) izledi. Bugüne kadar toplam 134 TÜR Belgesi verildi. 

19.07.2016