Devlet Destekleri Bilgi Sistemine Veri Aktarılması Hakkında Yönetmelik Yayınlandı

-A +A

Devlet Destekleri Bilgi Sistemine Veri Aktarılması Hakkında Yönetmelik Yayınlandı

Devlet Destekleri Bilgi Sistemine Veri Aktarılmasına İlişkin Yönetmelik 30.05.2014 tarih ve 29015 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, kamu tarafından doğrudan veya kamu kaynaklarını kullanarak başka bir kurum veya kuruluş aracılığıyla firmalara herhangi bir şekilde mali fayda sağlayan destekleri kapsamaktadır.

Bu yönetmelik kapsamında desteklerin izlenmesi, desteklere ilişkin her türlü kayıt ve verilerin elektronik ortamda DDBS’ ye aktarılması amaçlanmaktadır.

 

Verilerin Nitelikleri ve Aktarılması

DDBS’ ye aktarılacak destekleri ve bu desteklere ilişkin veriler Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenmektedir. DDBS’ ye veri aktaracak kurum ve kuruluşlar ile desteklere ilişkin liste her yılın Ocak ayında Hazine Müsteşarlığın internet sitesinden ilan edilecektir ancak ilk liste Yönetmeliğin yayın tarihinden itibaren bir ay içerisinde ilan edilecektir. İlan edilecek olan ilk listede yer alan kurum ve kuruluşlar verilerini, listenin ilan edildiği tarihten sonraki verileri kapsayacak şekilde 2015 yılının Ocak ayının son iş gününe kadar DDBS’ ye aktarmaları gerekmektedir.

KOBİ’lere verilen destekler bu yönetmelikle birlikte kamu tarafından izlenebilecek, söz konusu desteklerin etkisinin artırılmasına yönelik veriler toplanabilecektir.

İlgili yönetmelik için: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140530-2.htm

11.07.2014