EKONOMİDE GÜVEN SAĞLANACAK

-A +A

EKONOMİDE GÜVEN SAĞLANACAK

Ekonomide güven ortamı sağlayacak tedbir paketi hazırlanıyor. Buna göre kurda istikrarın pekiştirilmesi, reel sektörün canlandırılması için bazı önlemler alınacak.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) ekonomiyi canlandıracak yeni bir paket üzerinde çalışıyor. Kurulda ele alınan yeni paketin piyasaya moral vermesi, durgunluğa çare olması ve döviz üzerindeki baskıyı azaltması bekleniyor. Paket ile istihdamın artması, KOBİ'lerin krediye erişiminin kolaylaştırılması, büyük firmaların kur riskinden arındırılması gibi maddeler yer alıyor.

İstihdam artacak

Pakete göre, ilk olarak istihdam teşviki devreye girecek. Aktif iş gücü programları ve toplum yararına çalışma projeleriyle ilave istihdam üretileceği gibi işçilerini işte tutan işverenlere ücret desteği, sigorta prim avantajı ve ucuz kredi ile imkânı tanınacak.

KOBİ’ye kredi

Acil krediye ihtiyaç duyan KOBİ'lere düşük faizli, istihdam artıranlara sıfır faizli kredi kanalı açılacak. Kredi Garanti Fonu ile ekstra teminat verilecek, KOSGEB üzerinden fon aktarılacak.
KOBİ'lerin kredi kullanımında ücret, komisyon vb yükler ve aracılık maliyetleri azaltılacak. Kredi Garanti Fonu, işletmeler için 17 milyarlık teminat üstlenerek tek haneli maliyetle kredi kullanımına katkı verirken taşınır malların teminata kabul edilmesi yaygınlaştırılacak.

Büyük firmalara “döviz” kolaylığı

Kurdaki oynaklığı giderme adımları da atılacak. Büyük firmaların döviz borcu yönetimine Merkez Bankası üzerinden katkı sağlanması, yurt dışındaki Türk vatandaşlarına cazip faiz şartları ile Türkiye'de mevduat hesabı açma imkânı sunulması ve gerekirse dövize endeksli iç borçlanma senedi ihracı da düşünülüyor.

Güven ortamı

Piyasalarda iç ve dış siyasi endişelerin giderilmesi de amaçlanıyor. AB ile ilişkilerde öngörülebilirlik, anayasa değişikliğinin getireceği istikrar ve Merkez Bankası bağımsızlığı vurgulanacak.

TL özendirilecek

Türkiye ekonomisine yeniden büyüme perspektifi kazandırılacak. Özel sektörün de TL kullanımı özendirilecek. Yastık altındaki döviz ve altınların ekonomiye kazandırılması kampanyasına hız verilecek. Kambiyo karı yazmayı planlayan büyük şirketlere, döviz ihtiyacının gerektiğinde karşılanacağı belirtilerek stoktaki dövizlerini TL'ye dönüştürmeleri önerilecek.

Zimmet maddesi esnetilecek

Bankaların kredi verirken çekingen davranmalarına bahane olarak gösterdikleri zimmet maddesi, geçici süreyle esnetilerek özellikle ticari kredilerin önü açılacak.

İlave kredi

Banka portföylerindeki büyük proje kredilerine karşılık menkul kıymet çıkarılmasına yönelik düzenleme yapılarak, sektörün ilave kredi vermesi teşvik edilecek. Sanayicilerin kredi borçlarında vade, teminatta iyileşme yapılacak ve bankaların karşılık ayırma şartları geçici süre ile esnetilecek. Kredi yenilememe kararlarının önüne geçilecek.

Özelleştirme hızlanacak

Özelleştirme kapsamındaki şirketlerin Türkiye Varlık Fonu'na devir işlemleri hızlandırılarak yeni yılla birlikte kamu varlıkları daha verimli değerlendirilecek.

Tarım ve hizmetler de kapsama girecek 

AB'ye tam üyelik hedefi ile imzalanan, Gümrük Birliği sanayi ürünlerinin yanısıra tarım ve hizmetler sektörlerini de kapsayacak şekilde revize edilecek. Ancak AB'nin serbest ticaret anlaşmalarına Türkiye'nin otomatik katılımı da sağlanacak.

14.12.2016