KOSGEB, 5. KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ İÇİN BAŞVURU SÜRECİ UZATILDI

-A +A

KOSGEB, 5. KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ İÇİN BAŞVURU SÜRECİ UZATILDI

Son Başvuru Tarihi; 5 Ağustos 2016

KOSGEB’in, 2012 yılından bu yana başarılı KOBİ ve Girişimcileri ödüllendirdiği KOBİ ve Girişimcilik Ödül Töreni için daha önce 24 Temmuz olarak belirlenen son başvuru süreci 5 Ağustos 2016 tarihine kadar uzatıldı.

Her Yıl Başvuru Sayısı Artıyor.

2012 yılında ilki dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ödül törenine ilgi her geçen gün daha da artıyor. 2012 yılında bin 108 adete başvuru olurken, 2013 yılında 3 bin 58, 2014 yılında 3 bin 403, 2015 yılında ise 3 bin 673 başvuru yapıldı.

KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Yarışması aday başvuruları www.kobivegirisimcilikodulleri.gov.tr ve www.kosgeb.gov.tr web adreslerinden online olarak yapılabiliyor.

 KOBİ’ler;

 a)Yılın Başarılı KOBİ Büyük Ödülü

b)Yılın Başarılı KOBİ Ödülleri

·       Yılın İnovatif KOBİ Ödülü

·       Yılın İş Birliği Güç Birliği Yapan  KOBİ Ödülü

·       Yılın İhracatçı KOBİ Ödülü

·       Yılın Çevre Dostu KOBİ Ödülü

c)Yılın Başarılı Girişimci Ödülleri

·       Yılın Genç Girişimci Ödülü

·       Yılın Kadın Girişimci Ödülü

·       Yılın Küresel Doğan Girişimci Ödülü

·       Yılın İnovatif Girişimci Ödülü

 olmak üzere 3 ana kategori olmak üzere toplam 9 dalda yarışacaklar.

 KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödül Töreni, başarılı KOBİ ve girişimcilerin kamuoyuna tanıtılması, ülke ekonomisine sağladıkları katkıların anlatılması ve ülke ekonomisinde yer alan KOBİ ve Girişimcilere örnek olmaları amacı ile düzenleniyor.

 Kategorilere göre başvuru sahibi işletmelerde aranacak özellikler;

 Yılın Başarılı KOBİ Büyük Ödülü: Son 3 (üç) mali yıl içinde istikrarlı bir büyüme sağlayan, en az 5 mali yıl önce kurulmuş ve yüksek bir pazar payına sahip olmak, ihracat oranı, verimlilik düzeyi, sağladığı istihdam ile katma değer oluşturmak, kurumsallaşmasını tamamlamış, marka tanınırlığı yüksek olmak ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almak.

 Yılın Başarılı KOBİ Ödülleri

·       Yılın İnovatif KOBİ Ödülü: Son 3 (üç) mali yıl içinde ar-ge ve inovasyon faaliyetleri ile mevcut/yeni pazarlara başarı ile sunulan yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile başarı elde etmiş olmak.

·       Yılın İşbirliği-Güçbirliği Yapan KOBİ Ödülü: Son 3 (üç) mali yıl içindeki performansı dikkate alınarak, en az 3 (üç) işletmenin bir araya gelerek yaptıkları işbirliği-güçbirliği kapsamında; üretim, istihdam, teknoloji düzeyi ve ihracatın arttırılması ile tasarım, pazarlama ve işbirliği kültürünün gelişmesi konularında bulundukları bölgeye katkı sağlayarak, en iyi işbirliği-güçbirliği modelini oluşturmuş ve sürdürülebilirliğini sağlamış olmak.

·       Yılın İhracatçı KOBİ Ödülü: Son 3 (üç) mali yıl içinde her yıl net satış hasılatı tutarının en az %50’sini doğrudan ihracat gelirlerinden elde etmiş olmak.

·       Yılın Çevre Dostu KOBİ Ödülü: Son 3 (üç) mali yıl içinde üretim ve hizmet süreçlerini çevreye olumlu katkı sağlayacak şekilde geliştirmiş olmak.

 Yılın Başarılı Girişimci Ödülleri: Son 3 (üç) mali yıl içinde kurulmuş olup, geleceğe dair büyüme stratejileri geliştirmiş, istihdam ve net satış hasılatı tutarında artan bir performans sağlayarak, girişimciler için rol model oluşturmuş işletmelerden;

·       Yılın Genç Girişimci Ödülü: İşletmedeki kurucu ortaklık payı ve başvuru esnasındaki ortaklık payı en az % 30 (otuz) olan ve işletmesini kurduğu yıl itibariyle 35 yaşını geçmemiş genç girişimci olmak, 

·       Yılın Kadın Girişimci Ödülü: İşletmedeki kurucu ortaklık payı ve başvuru esnasındaki ortaklık payı en az % 30 (otuz) olan kadın girişimci olmak,

·       Yılın Küresel Doğan Girişimci Ödülü: Kuruluş yılından itibaren toplam net satış hasılatı tutarının ortalamasının en az %25’i ihracat gelirlerinden oluşmak ve uluslararası işbirliği yapmış olmak, (uluslararası ortaklıklar, bayilikler, projelerde yer almak vb.)

·       Yılın İnovatif Girişimci Ödülü: Kamu kurum/kuruluşlarından destek alarak inovatif bir iş fikri ile işini kurmuş ve başarı ile tamamlamış olmak.

 

28.07.2016