KOSGEB TEŞVİKLERİ SAHİPLERİNİ BEKLİYOR

-A +A

KOSGEB TEŞVİKLERİ SAHİPLERİNİ BEKLİYOR.

Türkiye’deki işletmelerin yüzde 99’undan fazlasını oluşturan KOBİ’ler, KOSGEB’in destek programları ile ekonomik ve sosyal kalkınmada önemli roller üstleniyor. İşletmelere, üst sınırı 1 milyon TL; teknoloji alanında faaliyet yürüten işletmelere de 1,5 milyon TL’ye kadar KOSGEB desteği verilebiliyor.

Teşvikler arttı

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, 81 ilde 88 müdürlük aracılığıyla KOBİ’lere her zaman ve her yerde destek sağladıklarını söyledi. İşletmelerin yüzde 99’undan fazlasını oluşturan KOBİ’lerin geliştirilmesi için faaliyet yürüttüklerini anlatan Biçer, Sanayi Gazetesi’ne, geçtiğimiz yıl destek programlarında revizyona gittiklerini anlattı. KOSGEB Başkanı Recep Biçer, “KOBİ’lerimizin ortak sorunlarına ortak çözümler getirmek amacıyla uyguladığımız İşbirliği-Güçbirliği Destek Programımızın üst limitlerini 700 bin TL’den 1 milyon TL’ye çıkarttık. Orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarını da kapsayan İş Birliği-Güç Birliği Destek Programı’nın destek üst limiti de 1 milyon TL’den 1,5 milyon TL’ye çıkarmış olduk” dedi.

İşletmelerin belkemiği

“KOBİ’ler dengeli, ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanması ve sürdürülmesine yaptıkları olumlu katkıları, işsizliğin azaltılması ve yeni istihdam alanlarının yaratılmasında oynadıkları rolleri ve piyasa koşullarında meydana gelen değişmelere hızlı uyum sağlayan esnek yapıları ile toplumsal istikrarın sağlanmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Ülkemizde KOBİ’lerin işletmelerin yüzde 99’dan fazlasını, istihdamın yüzde 76’sını ve ihracatın yüzde 59’unu oluşturuyor olması, ekonomik gelişmelerin ve eğilimlerin bu işletmelerin desteklenmesi yönünde kurgulandığı gerçeğini ortaya koymaktadır.”

Farklı modellerle destek

“Bu noktada KOSGEB olarak girişimciliğin ve KOBİ’lerin geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla kurularak, faaliyetlerini yürüten KOSGEB; küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini arttırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek, ihracattaki paylarını artırmak, araştırma-geliştirme, yenilik ve işbirliği faaliyetlerini desteklemek ve girişimcilik kültürünü geliştirmek üzere 81 ilde 88 müdürlük aracılığıyla farklı model ve yöntemler içeren programlarıyla, KOBİ’lerimize her zaman her yerde destek sağlamakta ve hizmetler sunmaktadır.”

Revizyona gidildi

“Değişen çevre şartlarına uyum ve KOBİ’lerimizin artan beklentilerine cevap verebilme amacıyla KOSGEB olarak 2015 yılında destek programlarımızda revizyona gittik. Girişimcilik Destek Programı’nda, başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla; geri ödemesiz destek miktarı 30 bin TL’den 50 bin TL’ye, faizsiz geri ödemeli destek miktarı 70 bin TL’den 100 bin TL’ye çıkarılmıştır. Kadın, gazi, birinci derecede şehit yakını veya engelli olması halinde destek oranlarına yüzde 20 ilave edilmesine yönelik mevzuat çalışması yapıldı. KOBİ’lerimizin ortak sorunlarına ortak çözümler getirmek amacıyla uyguladığımız İşbirliği-Güçbirliği Destek Programımızın üst limitlerini 700 bin TL’den 1 milyon TL’ye çıkarttık. Orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarını da kapsayan İş Birliği-Güç Birliği Destek Programı’nın destek üst limitini de 1 milyon TL’den 1,5 milyon TL’ye çıkarmış olduk.”

Uluslararası kuluçka programı

“Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı’nın şartlarını iyileştirerek, Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı’nı 2015 yılında hayata geçirdik. Bu program ile Türkiye’de tamamlanan ürünlerin gelişmiş pazarlarda yer almasını sağlayacak uluslararası kuluçka merkezleri kurulması amaçlanmaktadır. Böylece katma değeri yüksek ürünlerimizin ihracatının arttırılmasını hedeflemekteyiz. Bu anlamda iki destek programı yürütmekteyiz. Birinci Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı’ndan üniversiteler, üniversitelerin bu amaçla kurulmuş iştirakleri ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri tek başına ya da konsorsiyum olarak başvuru yapmaları halinde faydalanabilecekler. Bu programda Kuruluş ve Donanım Desteği kapsamında 5 yıl süre ile 100 bin ABD Doları, Operasyonel Giderler Desteği kapsamında ise 3 milyon 750 bin ABD Dolara kadar destek verilebilecektir. Diğer programımız olan Uluslararası Hızlandırıcı Programı’ndan ise başvurusu onaylanan küçük ve orta ölçekli tüm işletmeler faydalanabilecektir. Bu programda KOSGEB tarafından 3 yıl boyunca 60 bin ABD Dolarına kadar destek verilebilecektir.”

Amaç ihracatı artırmak

“Destekler ile ilgili ayrıntılı bilgiler ve bu destekleri firmalarımızın kolayca anlayabilmesi için hazırlamış olduğumuz özet sunumlar KOSGEB internet sitesinde http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1235/uluslararasi-kulucka-m... linkinden detaylı olarak incelenebilir. Bu programın hedefi; Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için, uluslararası kuluçka merkezi kurulmasını ve işletmelerin hızlandırma programlarına katılmasını desteklemektir.”

Başvuru koşulları

KOSGEB Başkanı Recep Biçer:

KOSGEB’den destek alabilmek için öncelikle destek alacak işletmenin, 19 Ekim 2005 tarih ve 2005/9617 nolu Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri Ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik tanımına uygun olması gerekmekte. Buna göre, 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon Türk Lirası’nı aşmayan işletmeler KOBİ statüsünde sayılır. KOBİ statüsündeki işletmenin KOSGEB’den destek alabilmesi için ayrıca 18 Eylül 2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden yararlanacak KOBİ’lere ilişkin sektörel ve bölgesel önceliklerin belirlenmesi hakkında Bakanlar Kurulu Kararında sayılan sektörlerden birinde faaliyet göstermesi gerekmektedir. Bu iki kriteri yerine getiren işletmeler yasal statüsü ne olursa olsun KOSGEB’den destek alabilmektedir.

 

14.12.2016