KOSGEB’DEN FİRMALARA YÜZDE 100 DESTEK

-A +A

KOSGEB’DEN FİRMALARA YÜZDE 100 DESTEK

KOBİ ve girişimcilerin rekabet gücünü artırıcı destek programlarını hayata geçirenKOSGEB, Genel Destek Programı, Ar-Ge İnovasyon Destek Programı, Endüstriyel Uygulama Destek Programı, İş Birliği Güç Birliği Destek Programı, KOBİ Gelişim Destek Programı gibi farklı ihtiyaçlara cevap veren çeşitli programlarla firmaların imdadına yetişiyor. Bu programların altında işletmelerin sınai mülkiyet hakları, belge ücretleri ve fuar katılımlarına destekler sunan KOSGEB, 8 yıl içinde bu alanlarda büyük yol kat etti.  2010 yılından bu yana firmalara 4,7 milyon liralık sınai mülkiyet hakları desteği, 20,4 milyon liralık belgelendirme desteği ve 297,1 milyon liralık yurt içi fuar desteği sağlandı.

SINAİ MÜLKİYETE YÜZDE 100 DESTEK

KOBİ’lere sınai mülkiyet hakları için KOSGEB’den yüzde 100 destek veriliyor. 2010 yılından bugüne kadar bin 281 işletme, KOSGEB’den 4 milyon 741 bin liralık Sınai Mülkiyet Hakları Desteği aldı. 2010 yılında 6 işletmeye verilen destek 10 bin 512 lira iken, bu rakam 2017 yılında 399 işletmeye verilen 1 milyon 382 bin liralık destek tutarına ulaştı. Bu kapsamda işletmelerin; Türk Patent ve Marka Kurumu veya muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan; patent, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescili belgesi ve entegre devre topografyaları tescil belgesi için yaptığı giderler ile patent vekili giderlerine, Türk Patent ve Marka Kurumu, muadili yurt dışı kurum/ kuruluşlardan alacakları marka tescil belgeleri için yaptığı giderlere destek veriliyor. Destek, firmalara 30 bin lira üst limitli ve yüzde 100 destek oranlı olarak uygulanıyor.

BELGE ÜCRETLERİ KOSGEB’DEN

KOSGEB, 2010 yılından bugüne kadar 7 bin 829 işletmeye 20 milyon 424 bin liralık Belgelendirme Desteği sundu. İşletmelerin;  Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum ve kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuvar akreditasyon belgeleri ve TÜRKAK tarafından her hangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) belgesine ilişkin giderlere destek veriliyor. Bu destek; belge için ödenen müracaat ve dosya inceleme, tetkik, denetim, belge ücretini kapsıyor. İlgili kurum ve kuruluşa belge alımı için yapılan başvuru ve yapılan ödemelerin tarihlerine bakılmaksızın, programın geçerlilik süresi içinde alınan belgeler için verilen destek, daha önce herhangi bir konuda sistem belgesi almış olan işletmelere ise aynı sistem belgesi konusunda sağlanmıyor. Belgelendirme Desteği’nde firmalara 30 bin liraya kadar yüzde 100 destek veriliyor.

FUARA KATILMAK DAHA KOLAY

2010 yılından bugüne kadar KOSGEB tarafından 26 bin 480 işletmeye, 297 milyon 156 bin liralık Yurt İçi Fuar Desteği sağlandı. İşletmelerin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan “Yıllık Yurt İçi Fuar Takvimi Tebliği”nde yer alanlar içerisinden KOSGEB tarafından belirlenen yurt içi ihtisas ve yurt içi uluslararası ihtisas fuarlarına ve İzmir Enternasyonal Fuarı’na katılımlarına destek veriliyor. Bir fuarda organizatör tarafından bir önceki fuarda kullandırılan toplam net stant alanının azami yüzde 50’si destek kapsamına alınabiliyor. İlk defa düzenlenecek olan fuarlarda ise, organizatör kuruluş tarafından beyan edilen toplam net stant alanının azami yüzde 25’i destek kapsamına alınabiliyor. Bu destek; boş alan (yer) kirası, stant konstrüksiyonu ve dekorasyonu, fuar katılımcı katalogu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili hostes, genel tanıtım, genel güvenlik, genel temizlik ile gerekli olabilecek diğer hizmet giderlerini kapsıyor. Her bir fuar katılımı için işletme başına azami destek alanı 50 metrekare oluyor. Destek üst limiti; yurt içi uluslararası ihtisas fuarlarında metrekare başına 150 TL, yurt içi ihtisas fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda metrekare başına 100 TL olarak uygulanıyor. Makine, mobilya, mermer gibi büyük ürün sergileme alanına ihtiyaç duyulan iş kollarında gerçekleştirilecek Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarları’nda, işletme başına azami destek alanı başkanlık tarafından 100 metrekareye kadar arttırılabiliyor. Bu destek kapsamında ise işletmelere 45 bin liraya kadar destek sunuluyor.

02.03.2018