YATIRIMIN CAZİBESİ ARTACAK

-A +A

YATIRIMIN CAZİBESİ ARTACAK

Görece az gelişmiş bölgelerde yatırım ortamını canlandırarak istihdamı, üretimi ve ihracatı artırmak ve bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmayı amaçlayan Cazibe Merkezleri Programı’na ilişkin yeni düzenleme yapıldı. Program kapsamında özel sektöre ait imalat sanayi yatırımları ile çağrı merkezi ve veri merkezi yatırımlarına destek sağlanacak. OHAL kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazetede yayımlandı. KHK ile Cazibe Merkezleri Programı'na ilişkin düzenlemeye gidildi. Buna göre program, Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Programın uygulanacağı iller, sektör, kapsam, yatırım konusu, uygulama süresi, destek oranı itibarıyla enerji desteği, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da yer alan destek unsurlarından bu program için uygun görülen destekler, desteklere başvuru, yararlanma şartları, destek uygulamasının sona erdirilmesi, desteğin geri alınması ve yaptırım uygulanması gibi konular Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenecek. Bakanlar Kurulunca, program kapsamındaki başvuruları karara bağlamak üzere ilgili bakanlardan oluşturulacak Değerlendirme Komitesinin yapısı ve yetkileri ile komitenin çalışma usul ve esasları yanında diğer konular da kararlaştırılacak. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan kaynak, Ekonomi Bakanlığı bütçesinde yer alan ödeneklerden karşılanacak. Bakanlar Kurulu, programın uygulanmasında kamu kurum ve kuruluşlarını görevlendirmeye yetkili olacak.

29.12.2017