TÜBİTAK MARMARA TEKNOKENT'TE KURULACAK ULUSLARARASI TEKNOLOJİ TRANSFER AKADEMİSİ, TEKNOLOJİ TRANSFERİ ALANINDA İHTİYAÇ DUYULAN UZMAN VE İŞİNİN EHLİ İŞ GÜCÜNÜ YETİŞTİRECEK

-A +A

TÜBİTAK MARMARA TEKNOKENT'TE KURULACAK ULUSLARARASI TEKNOLOJİ TRANSFER AKADEMİSİ, TEKNOLOJİ TRANSFERİ ALANINDA İHTİYAÇ DUYULAN UZMAN VE İŞİNİN EHLİ İŞ GÜCÜNÜ YETİŞTİRECEK

TÜBİTAK Marmara Teknokent tarafından geliştirilen "Uluslararası Teknoloji Transferi Akademisi" Projesi kabul edildi. Proje, 2017 AB ERASMUS + Mesleki Eğitim Programı Mesleki Eğitimde Yenilik Geliştirmeye Yönelik Stratejik Ortaklıklar Proje çağrısı kapsamında. Üç yıl sürecek olan projede, Türkiye Ar-Ge ekosisteminin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünün yetiştirilmesini sağlayacak bir model oluşturulması planlanıyor. Projede Türkiye’nin yanı sıra Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan ve Polonya’dan da teknokentler yerlerini alacak.

Bu model ile Türkiye’ye iş garantili TTO uzmanı ve asistanı yetiştirecek, ticarileşme zeminine katma değer sunacak. TTO’ların nitelikli eleman sıkıntısı göz önüne alındığında, ilk defa devreye alınacak bu müthiş proje, Türkiye için ilerlemeyi kolaylaştırılacak kıymetli bir enstrüman olarak değerlendiriliyor.

TGB yönetici şirketlerinde, TTO’larda, Ar-Ge merkezlerinde, Ar-Ge firmalarında, üniversitelerde, OSB ve TSO’larda yürütülen bilimsel araştırmaların risklerini azaltacak stratejiler geliştirerek, sanayicilerin ve yatırımcıların araştırmacılarla buluşmasını kolaylaştıracak olan akademi, sanayiye know-how aktarılmasını sağlayacak. Akademi girişimcilik, inovasyon, Ar-Ge ve fikri mülkiyet hakları konusunda eğitimler verecek, girişimcilere gerek yurt içi gerek yurt dışında geçerli patent belgelerinin temini konusunda yardımcı olacak, nitelikli elemanlar ve şirketler arasında ilişki kurduracak bir sistemde tasarlanacak.

25.10.2017