Firmalar ve Faaliyet Konuları

-A +A

TÜBİTAK Marmara Teknokent A.Ş. dahilinde halihazırda yürütülmekte olan faaliyetler aşağıdaki kategorilerde sınıflandırılmıştır;

* Yeni veya yurt içinde mevcut olmayan teknolojiler geliştirilmesi,

* Transfer edilen teknolojilerin geliştirilmesi ve uyarlanması,

* Yazılım geliştirilmesi ve uygulamaları. (Mali, Finansal, Proses Kontrol, Gömülü Sistem vb.)

* Ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesi,

* Süreçlerin iyileştirilmesi, yeni ürün geliştirilmesi, tasarım, test ve analiz çalışmaları ile Ar-Ge faaliyetleri sonucu ortaya çıkacak ürünlerin satılması,

Teknoloji Serbest Bölgesi'nde faaliyet göstermek üzere alınan  "Faaliyet Ruhsat Belgesi" aşağıda belirtilen  faaliyet konularını içermektedir:

Ar-Ge'ye dayalı prototip geliştirme ve sınırlı üretim faaliyetleri, ortaya çıkan ürünlerin kalite kontrolü, kalibrasyonu, üretimde kullanılan hammadde ve ara maddelerin alımı, üretilen malların satımı, depolanması, markalanması, ambalajlanması, etiketlenmesi, sergilenmesi, bakımı-onarımı, teknik destek faaliyetleri, mühendislik hizmetleri, yazılım ve sistem desteği.                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Teknokentimizde AR-GE Yapan Firmalar