Başvuru Süreci

-A +A

Teknoloji Serbest Bölgesi ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi Faaliyet Ruhsatı Başvuru İşlemler ve Katılım Prosedürü

  1. Ön Başvuru formu doldurularak Tübitak Marmara Teknokent A.Ş.'ye başvuru yapılır. Tübitak MAM Değerlendirme Kurulu ve Tübitak Marmara Teknokent Yönetim Kurulu tarafından kiralama esasları çerçevesinde uygun bulunanlara Tübitak Marmara Teknokent A.Ş. tarafından Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu verilir.
  2. Uygun bulunan firmalar tarafından, Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu doldurulup Tübitak Marmara Teknokent A.Ş.'ye iletilir.
  3. Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu incelendikten sonra varsa eksikler tamamlanır ve Müracaat dosyası ve ekleri Tübitak Marmara Teknokent Bölge Müdürlüğü kanalı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü'ne iletilir.
  4. Tübitak Marmara Teknokent tarafından müracaat değerlendirilir, değerlendirme neticesinde uygun görülenler MARTEK A.Ş. yönetim kuruluna arz edilir.
  5. Taraflarca Kira Sözleşmesi imzalanır. Bölge Müdürlüğü tarafından onaylanan kira sözleşmelerinin bir nüshası ve Ticaret Sicil Kayıt Belgesi ile birlikte, Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü'ne müracaat edilir.
  6. Ar-Ge'ye dayalı Faaliyet Ruhsatı alınarak, TEKSEB / TEKGEB 'de faaliyete başlanır.
  7.