Proje Değerlendirme ve İzleme Hizmetleri

-A +A

Teknoloji Serbest Bölgesi ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyet göstermek üzere müracaatta bulunan kurum ve kişilerin müracaatları muhtelif safhalarda teknik ve idari olarak değerlendirilerek neticelendirilmektedir.Marmara Teknokent; TÜBİTAK MAM Enstitüleri, Ekonomi Bakanlığı ve Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü arasında koordinasyon sağlayarak proje gelişim sürecine katkı sağlamaktadır.

Proje Değerlendirme ve İzleme Hizmetleri kapsamında, Teknokent'te faaliyette bulunan firmalara aşağıda belirtilen;

  • Ulusal ve uluslararası platformda teknoloji transferi, proje yönetimi, proje ortağı arama vb. konularda gerçekleştirilen konferans, bilimsel seminer vb. faaliyetlerine katılım imkânı,
  • TÜBİTAK Gebze Yerleşkesindeki Araştırma Enstitüleri ile Teknokent şirketleri arasında ortak proje geliştirme faaliyetlerinde koordinasyon,
  • Teknokent'te faaliyette bulunan firmalara yatırımlarında faydalanabileceği TEYDEB, TTGV, KOSGEB vb. destekler hakkında bilgi aktarımı,
  • imkanları sunulmaktadır.