Teknik Operasyon, Mühendislik ve Kontrol Hizmetleri

-A +A

Bina işletme hizmetleri (Isıtma, soğutma, havalandırma, teknik bakım ve onarım, yapısal sorunlara yönelik destekler vb.)

  • Teknik bilgi ve veri desteği (Proje, detay vb.)
  • Ofis için tadilatlara yönelik mimari ve tesisat proje hazırlama desteği,
  • Yatırımcı firmalara yapacakları inşaat ile ilgili her türlü altlık niteliğinde proje desteği,ruhsat ve proje onayı ve inşaat kontrol hizmetleri,
  • Parselasyon planlarına uygun, altyapısı hazır arazi sağlanmasına ve altyapı ile ihtiyaca yönelik üstyapı proje ve inşaatlarının yapımına yönelik hizmetler,
  • Çevre düzeni, peyzaj, ilaçlama, otopark, yapımı vb. hizmetler,
  • Toplantı yapılması için toplantı salonu hizmetleri.

TÜBİTAK Marmara Teknokent Teknoloji Serbest Bölgesi'nde en küçük parsel 1.000 m2 olmak üzere yaklaşık 12.000 m2 arazi yatırıma uygun durumdadır. Yaklaşık 50.000 m² arazi geçici altyapı sağlanarak kullanıcılara tahsis edilebileceği gibi bununla birlikte 170.000 m² arazi altyapısı hazırlanmak suretiyle yatırımcılara tahsis edilebilecek durumdadır.