Personel Takip / Kontrol İşlemleri

-A +A

PERSONEL TAKİP ve  KONTROL İŞLEMLERİ

Bölgede faaliyette bulunan firma personelinin, 4691 sayılı kanun kapsamında gelir vergisi avantajından yararlanabilmesi için bölgede faaliyette bulunduğu sürelerin tespit ve kontrolü gerekmektedir. Tübitak Marmara Teknokent A.Ş kurduğu kontrol alt yapısı ile bu incelemeyi yapmakta ve sonuçları her ay için tablolar halinde ilgili vergi dairesine iletmektedir. TKBS sistemine bu gaye ile yüklenen personel özgeçmişleri ayrıca, kaliteli istihdam yaratılması için gerekli zeminin oluşmasına katkıda bulunabilmektedir.