Hukuki ve Mali Müşavirlik Hizmetleri

-A +A

Tübitak Marmara Teknokent'te yer alan gerçek ve tüzel kişilere, bölgeye ilişkin Ar-Ge faaliyetlerini yürütürken 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kanunu, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği, 5746 sayılı Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamında karşılaşılan her türlü sorun ve uyuşmazlıkların çözümü için randevu alınması suretiyle destek verilmektedir.