Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)

-A +A

Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)

2012 yılında TÜBİTAK Marmara Teknokent bünyesinde kurulan Marmara Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi, geliştiren ve yenilik üreten şirketlerin tüm ihtiyaçlarını tek bir noktadan karşılayabilmesi amacı ile hareket etmektedir. Martek TTM, şirketlerin ulusal ve uluslararası Ar-Ge fonlarından, vergisel ve mali teşviklerden faydalanmaları, üniversite-sanayi işbirliğinin kurulması, fikri sınai mülkiyet haklarının korunması gibi konularda destek vermektedir. Ar-Ge kültürü, inovasyon, proje yönetimi, proje geliştirme, hibe destekler ve krediler konularında yüksek deneyim, beceri, vizyon sahibi kadrosu ve konularında yetkin kurum ve kuruluşlar ile kurduğu stratejik işbirlikleri ile MTTM, Ar-Ge konusunda her türlü ihtiyaca cevap vermektedir.

Marmara Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi Kuluçka Merkezi hizmeti başvurunuza müteakip projenizin kabul edildiği tarihten itibaren bir yıl süresince ücretsizdir.

 

Destek Programları Tablosu

Destek Adı

Destek Veren Kurum

Destek Miktarı

Proje Süresi

Proje Destek Oranı

Kimler Katılabilir

Kobi Proje Destek Programı

KOSGEB

Üst Limit : 150000 TL

6-24 AY (+ 12 AY)

%50-%60

Kosgeb Veritabanına Kayıtlı Kobiler

İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı

KOSGEB

750.000 TL (250.000 TL Geri Ödemesiz, 500.000 TL Geri Ödemeli)

6-24 ay (+ 12 ay)

%50-%60

Kosgeb Veritabanına Kayıtlı Kobiler

Tematik Proje Destek Programı (Çağrılı)

KOSGEB

Çağrıda Belirlenir

24 ay (+ 12 ay)

%50-%60

Kosgeb Veritabanına Kayıtlı Kobiler

Ar-Ge, İnovasyon Destek Programı

KOSGEB

Detaylı bilgi için tıklayınız

12-24 ay (+12 ay)

%75

Kosgeb Veritabanına Kayıtlı Kobiler

Endüstriyel Destek Programı

KOSGEB

Detaylı bilgi için tıklayınız

18 ay (+12 ay)

%75

Kosgeb Veritabanına Kayıtlı Kobiler

Genel Destek Programı

KOSGEB

Detaylı bilgi için tıklayınız

36 ay

%50-%60

Kosgeb Veritabanına Kayıtlı Kobiler

Girişimcilik Destek Programı

KOSGEB

Detaylı bilgi için tıklayınız

Kuruluş Desteği :18 ay
 İşletme Desteği :36 ay

%60-%70

Kosgeb Veritabanına Kayıtlı Kobiler

Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek P.

KOSGEB

Detaylı bilgi için tıklayınız

Proje Süresi Boyunca

%75

Kosgeb Veritabanına Kayıtlı Kobiler

1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

TEYDEB

Bütçe Sınırı Yoktur

36 AY

%40-60

Sanayi Kuruluşları

1507 - Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

TEYDEB

500.000 TL

18 AY

%75

Kobiler

1509 - Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

TEYDEB

Bütçe Sınırı Yoktur

Proje Süresi Boyunca

%60-75

Tüm Kuruluşlar

1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Destekleme Programı (Çağrılı)

TEYDEB

Çağrıda Belirtilmedikçe Bütçe Sınırı Yoktur

Çağrıda Belirtilmedikçe Süre Sınırı Yoktur

%60-75

Büyük İşletmeler, Kobiler, Kamu Kurumları

1512 - Bireysel Destek Girişimcilik Aşamalı Destek Programı

TEYDEB

100.000 tL (Teknogirişim)

12 AY

%100

Ar-Ge Odaklı fikir sahibi bir yıl içinde mezun olabilecek lisans ve öğrencileri, yüksek lisans doktora öğrencileri ve mezunlar (5 Yıl)

1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı

TEYDEB

Detaylı bilgi için tıklayınız

60 ay

%80

Teknoloji Transfer Ofisleri

1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı

TEYDEB

Detaylı bilgi için tıklayınız

Yatırım Dönemi: 60 ay
Çıkış Dönemi: 74 ay

%20

 

Detaylı Bilgi İçin tıklayınız

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

ARDEB

Yıllık 120.000 (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç)

36 AY

Yıllık

 

Detaylı Bilgi İçin tıklayınız

1002 - Hızlı Destek Programı

ARDEB

Yıllık 30.000 (Burs Dahil)

12 AY

Yıllık

Üniversite, Araştırma Enstitüsü, Araştırma Hastanesi

1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

ARDEB

500.000 TL /  500.001 - 1.000.000 TL /  1.000.001 - 2.500.000 TL

24/36 AY

Yıllık

Kamu Araştırma Kurumları ile orta ve büyük ölçekli projelerde özel sektör kuruluşları katılabilir

1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.

ARDEB

Detaylı bilgi için tıklayınız

48 AY

Yıllık

Bakanlıklar veya Bağlı / İlgili / İlişkili Kuruluşları

1008 - Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı

ARDEB

Ulusal Patent (3000 TL)

Uluslararası Patent 1. Aşama (3000 TL)

Araştırma Raporundan Sonraki İşlem Ücreti (75.000 TL Geri Ödemeli)

Süre Kısıtı Yoktur

Yıllık

Patente konu olabilecek fikir sahipleri

3501 - Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Programı

ARDEB

Yıllık 75.000 (Burs Dahil, (PTİ), Kurum Hissesi ve Yurtdışı Araştırmacı Giderleri Hariç)

36 AY

Yıllık

Doktoralı genç bilim insanları

San - Tez Sanayi Tezleri Teşvikleri

BST BAKANLIĞI

Bakanlık %75 / Firma %25 Bütçe Sınırı Yoktur.

36 AY + 6 AY

%100

Sanayi ve Akademi

Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği

TTGV

1. Yıl Geri Ödemesiz, 4 Yıl Faizsiz (Hizmet Bedeli %3)

24 AY

%50

Sanayi kuruluşları ve yazılım şirketleri

Ticarileştirme Projeleri Desteği

TTGV

1.000.000$ 1. Yıl Geri Ödemesiz 4 Yıl Faizsiz (HİZMET BEDELİ %3)

12 AY

Geri Ödemeli

TGP'den yararlanmış ve prototip aşamasını tamamlamış sanayi kuruluşları

İleri Teknoloji Projeleri Desteği (İTEP)

TTGV

3.000.000$ 1. Yıl Geri Ödemesiz 4 Yıl Faizsiz (HİZMET BEDELİ %3

36 AY

%50

Sanayi kuruluşları ve yazılım şirketleri

Çevre Teknolojileri Desteği

TTGV

100.000 – 1.000.000$

Proje Süresi Sonrası 1 Yıl Geri Ödemesiz 4 Yıl İçinde Faizsiz (Hizmet Bedeli %6)

18 AY

Geri Ödemeli

Detaylı bilgi için tıklayınız

Enerji Verimliliği Desteği

TTGV

100.000 – 1.000.000$

Proje Süresi Sonrası 1 Yıl Geri Ödemesiz 4 Yıl İçinde Faizsiz (HİZMET BEDELİ %6)

18 AY

%50

Detaylı bilgi için tıklayınız

Yenilenebilir Enerji Desteği 

TTGV

100.000 – 1.000.000$

Proje Süresi Sonrası 1 Yıl Geri Ödemesiz 4 Yıl İçinde Faizsiz (Hizmet Bedeli %6)

18 AY

%50

Detaylı bilgi için tıklayınız

Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesi

Ekonomi Bakanlığı

Detaylı bilgi için tıklayınız

Fuar Bitimini Takiben 3 Ay İçinde

%50 - %75

Üretici firmalar, pazarlamacı firmalar, organizatör firmalar, SDŞ’ler.

Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Ekonomi Bakanlığı

Detaylı bilgi için tıklayınız

6 AY

tıklayınız

Üretici firmalar, pazarlamacı firmalar, SDŞ’ler.

Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Ekonomi Bakanlığı

Detaylı bilgi için tıklayınız

36

50% - 60%

Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları

Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®'nin Desteklenmesi

İhracat Genel Müdürlüğü

Detaylı bilgi için tıklayınız

6 ay

Şirketler %50 İhracatçı Birlikleri %80

İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernek/Birlikleri,

Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan Ģirketler

Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği

Ekonomi Bakanlığı

Detaylı bilgi için tıklayınız

Yıllık

50% - 80%

Sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe iştigal eden şirketler