Mali Avantajlar

-A +A

Serbest Bölgeler, Avrupa Birliği'ne tam üyeliğin gerçekleşeceği tarihe kadar, gümrük rejimleri açısından Türkiye Gümrük Bölgesi dışında, menşei hükümlerinin uygulanması bakımından ise Türkiye Gümrük Bölgesi sayılmaktadır. Bu tanımından dolayı bölgede faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara bazı mali teşvik ve avantajlar sağlanmaktadır. Bunlara dair kısa bilgi aşağıda verilmiştir.

KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYETİ

TEKSEB'de gerçekleştirilen faaliyetlerden doğan kazançlar Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğinin gerçekleştiği tarihe kadar, kurumlar vergisinden muaftır.

GELİR VERGİSİ MUAFİYETİ

TEKSEB'de faaliyet gösteren gelir vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları ve bölgede çalışan araştırmacı, yazılım ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri gelir vergisinden muaftır.

KDV MUAFİYETİ

TEKSEB'de gerçekleştirilen faaliyetler, içeriklerine göre Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğinin gerçekleştiği tarihe kadar "Katma Değer Vergisinden muaftır.

SOSYAL SİGORTALAR TEŞVİK PRİMİ

Ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı Bütçesine koyulacak ödenek ile karşılanır.