Destek Programları

-A +A

TÜBİTAK TEKNOLOJİ YENİLİK VE DESTEKLEME BAŞKANLIĞI (TEYDEB)

Ülkemizde, Ar-Ge faaliyetleri ile teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla, TÜBİTAK Teknoloji Yenilik ve Destekleme Başkanlığı tarafından özel sektöre yönelik düzenlenen destek programları aşağıda yer almaktadır;

  • 1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
  • 1503 - TÜBİTAK Proje Pazarları Destekleme Programı
  • 1505 - TÜBİTAK KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı
  • 1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
  • 1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

TÜBİTAK-TEYDEB bünyesinde yürütülen destek programlarına yapılacak proje başvuruları ve destek talebine yönelik dönemsel başvurular elektronik ortamda http://eteydeb.tubitak.gov.tr adresindeki PRODİS (Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi) üzerinden yapılmaktadır.

Link TÜBİTAK TEYDEB Sayfası

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV)

Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası arasında imzalanmış olan uluslararası bir borç anlaşması gereğince, TTGV 24 özel sektör, 5 kamu, 10 şemsiye kuruluş ve 15 gerçek kişinin bir araya gelmesi ile kurulmuş bir Vakıf'tır.

Özel sektör ve kamunun, uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi yolu ile güçlendirmeyi hedefleyen TTGV, Türkiye'de Ar-Ge ve inovasyonu desteklemektedir.

TTGV Destek Programları şu şekilde sıralanmaktadır.

  • Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği 
  • Ticarileştirme Projeleri Desteği
  • İleri Teknoloji Projeleri Desteği
  • Çevre Proje Destekleri

Detaylı Bilgi  (ttgv.gov.tr)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME AĞI(KOSGEB)

KOSGEB 1990 yılında İmalat Sanayi İşletmelerinin ekonomideki  yerlerinin geliştirilmesi amacıyla kurulmuştur. 2009 yılından itibaren imalat sanayi dışında yer alan sektörlerideki KOBİ'lerin de gelişmesini sağlamak  üzere desteklenmesini  üstlenmiştir.

*KOSGEB destekleri hakkında bilgi aşağıda yer almaktadır;

*KOBİ Proje Destek  Programı

*Tematik Destek Programı

*İşbirliği Güçbirliği Destek Programı

*Ar-Ge, İnovasyon, Endüstriyel Uygulama Destek Programı

*Girişimcilik Destek Programı

*Gelişen İşletmeler Püyasası Kobi Destek  Programı

*Kredi Faiz Desteği 

Daha ayrıntılı bilgi için;www.kosgeb.gov.tr

SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİ PROGRAMLARI

T.C Sanayi, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan San-Tez Programı, Üniversite-Sanayi İşbirliğinin geliştirilmesini ve üniversitelerde gerçekleştirilen çalışmaların, ticari ürüne dönüşmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

San - Tez projelerine, Bakanlık tarafından, toplam proje bedelinin %75'i oranında destek verilmekte olup, proje bedelinin %25'i kuruluş tarafından nakdi olarak karşılanmaktadır.

Sektöre ve büyüklüğüne bakılmaksızın, katma değer yaratan işletmeler ve üniversiteler arasında işbirliği yapılarak hazırlanan projeler bu programdan yararlanabilmektedir. Daha ayrıntılı bilgi için; http://www.sanayi.gov.tr

TEKNO GİRİŞİM DESTEĞİ

Üniversitelerin eğitim programlarından bir yıl içinde mezun olabilecek lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencileri ve bu derecelerden herhangi birini en fazla beş yıl önce tamamlamış girişimcilere, teknoloji yenilik odaklı iş fikirlerini teşvik etmek üzere, T.C Sanayi, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 100.000 TL tutarında "Tekno Girişim Desteği" verilmektedir. Destek süresi 1 yıl olup, iş planı çerçevesinde ödenmektedir.

Daha ayrıntılı bilgi için; http://www.sanayi.gov.tr 

AVRUPA YATIRIM BANKASI (AYB) KREDİLERİ

Sanayi Projelerinde asgari 4 yıl azami 15 yıl vade şartı konulmuştur. Faiz oranları en düşük düzeydedir. Kamu' da hükümet garantisi, özel sektör' de A düzeyinde notu olan Banka teminatı gerekmektedir.

Bütçesi 25 milyon Euro kadar olan projeler Küçük ve Orta Boy proje,

Bütçesi 25 milyondan fazla olan projeler ise büyük projeler olarak kabul edilmektedir.

AYB KOBİ kredilerinden yararlanma koşulları;

-KOBİ olma kriteri
(500 kişiyi aşmamalı, Bilgi Teknolojileri, Turizm, Sanayi alanlarında faaliyet gösteren, net sabit varlığı 75 milyon Euro'dan az olmalı)

-Geri ödemesi 2 yıl ödemesiz toplam 7 yıldır.

-Ödeme 6 ayda birdir.

Daha ayrıntılı bilgi için; http://www.eib.org

İHRACATÇI BİRLİKLERİ

İhracatçı Birlikleri bölgelere göre ayrılmıştır. Firmalar,bağlı oldukları birliğe müracaat edeceklerdir.

Devlet Yardımları:

• Yurtdışı Fuar Destekleri

• Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme Ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

• Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması Ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi

• Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği

• Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi

• Tarımsal Ürünlerde İhracat İadeleri

Daha ayrıntılı bilgi için;http://www.iib.org.tr(İstanbul
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği)

T.C MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI AR-GE DESTEKLERİ

T.C Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından, öncelikli alanlar, ana sistem projelerinin hedef ve ihtiyaçları ile uyumlu, sanayi-üniversite-araştırma kuruluşu işbirliğini içeren öncelikli ve kritik teknoloji ağırlıklı AR-GE faaliyetleri desteklenmektedir. Müsteşarlık tarafınca belirlenen öncelikler arasında; Sistem Entegrasyonu, Network-Bilgi-Uydu-Sensör Sistemleri, Elektronik Harp, Füze-Güdüm-Kontrol alanlarında yapılacak çalışmalar yer almaktadır.

Daha ayrıntılı bilgi için; www.ssm.gov.tr