Görevlerimiz

-A +A

MARMARA TEKNOKENT A.Ş.'NİN ÖZET PROFİLİ VE GÖREVİ

ÖZET PROFİL

Marmara Teknokent A.Ş; TÜBİTAK Marmara Teknokent Teknoloji Geliştirme ve TÜBİTAK Marmara Teknokent Teknoloji Serbest Bölgeleri'ni yönetmek ve işletmek üzere Türk Ticaret Kanunu esasları çerçevesinde kurulmuş olan bir anonim şirkettir. Ortakları arasında TÜBİTAK (%96), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (%1), Kocaeli Sanayi Odası (%1), Sakarya Sanayi Odası (%1) ve İstanbul Sanayi Odası (%1) yer almaktadır.

Şirket, merkez ve şube olarak iki ayrı tüzel kişiliğe sahiptir. Şirketin "Merkezi" 2003 yılında TÜBİTAK Marmara Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi "yönetici şirketi"; "Şubesi" ise, 2004 yılında TÜBİTAK Marmara Teknokent Serbest Bölgesi "kurucu, işleticisi" olarak tefrik edilmiştir. Kendisine verilen bu görevleri yürütmek üzere TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde yer alan ve TÜBİTAK mülkiyetindeki 60 Hektar arazi (-TEKGEB- 24 hektar ve -TEKSEB-36 Hektar) ile üzerinde bulunan tüm yapı, demirbaş ve müktesebat  belli süreler için Marmara Teknokent A.Ş.'ye devredilmiştir.

GÖREVİ

Marmara Teknokent A.Ş.; Ar-Ge faaliyetlerinin, bölgede geçerli olan mevzuat çerçevesinde yürütülüp yürütülmediğini kontrol etmek ve Teknokent'te ihtiyaç duyulan işletme hizmetlerinin verilmesini sağlamakla yükümlüdür.