Teknoloji Serbest Bölgesi

-A +A

TEKNOLOJİ SERBEST BÖLGESİ (TEKSEB)

Araştırma ve geliştirme alanında farklı olanaklar sunan ilk ve tek model olan TÜBİTAK Marmara Teknokent Teknoloji Serbest Bölgesi'nde (TEKSEB) tüm Serbest bölgelerde olduğu gibi; ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin mahalli hukuki ve idari düzenlemeler uygulanmamakta ve/veya kısmen uygulanmaktadır. Söz konusu bölgelerde sanayi ve ticari faaliyetler teşvik edilmekte, yabancı yatırımların ve ileri teknolojilerin girişinin arttırılmasıyla birlikte ihracatın ve uluslararası ticaretin gelişmesi hedeflenmektedir.

Bölge'de, ülke ekonomisinin gelişmesinde önemli rol oynayan bir başka etken araştırma geliştirme faaliyetleri ve girişimcilik politikalarının desteklenmesidir. Ülkemizde bu amaçla Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kurulmuş olup, bu bölgelerde yapılan araştırma ve geliştirme(Ar-Ge) faaliyetlerine yönelik vergi avantajları ve çeşitli destekler sağlanmaktadır.

TÜBİTAK Marmara Teknokent Teknoloji Serbest Bölgesi, ileri teknolojilere sahip ürün geliştirmeyi hedefleyen, uluslararası platformlarda faaliyet göstermek isteyen, yabancı ortaklık ve işbirliği geliştirmek ve Ar-Ge çalışmalarını uluslararası pazarlara taşımayı amaçlayan girişimci ve firmalara da ev sahipliği yaparak muhtelif destek ve avantajlardan faydalanmalarını mümkün kılmaktadır.

Firmalar, TEKSEB'de araştırma ve geliştirme ve/veya Ar-Ge'ye dayalı faaliyetlerde bulunabilir ve "Ar-Ge ve Ar-Ge'ye dayalı üretim Faaliyet Ruhsat Belgesi" alarak, faaliyetlerinin içeriğine göre maksimum 49 yıla kadar faaliyet gösterebilir.

TEKSEB' de; "3218" sayılı Serbest Bölgeler Kanunuyla birlikte, "4691", "5746" ve "6170" sayılı sırasıyla "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri", "Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi" ve "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına dair"  kanunlarında belirtilen muafiyet ve desteklerden yararlanılmaktadır.