Sıkça Sorulan Sorular

-A +A

1.MARMARA TEKNOKENT A.Ş' nin Özellikleri Nelerdir?

Marmara Teknokent A.Ş bünyesinde,"Teknoloji Geliştirme" (TEKGEB) ve "Teknoloji Serbest Bölgesi" (TEKSEB) adı verilen 2 bölge yer almaktadır. Her iki bölgede de mahiyeti belli kıstaslara tabi sınırlı üretim dahil olmak üzere Ar-Ge ve Ar-Ge'ye dayalı faaliyetler gerçekleştirilebilir.  

Teknoloji Geliştirme Bölgesi: Yeni kurulmuş ve/veya gelişme aşamasında olan mikro ölçekli firmaların faaliyet gösterebilecekleri hazır ofis alanlarıyla birlikte, kendi tesisini inşa etmek isteyen firmalar için geniş yatırım olanaklarının bulunduğu bölgedir.

Teknoloji Serbest Bölgesi: Yerli ve Yabancı firma/girişimciler için çeşitli ölçeklerde ve laboratuvar altyapısı bulunan, bölünebilir ofis alanları yer almaktadır. Ayrıca ''Ar-Ge Tesisi'' inşa ederek, faaliyetleri sürdürmek isteyen yatırımcılara, altyapısı hazır araziler yine bu bölgede sunulmaktadır.

Teknoloji Serbest Bölgesi'nde firmalar 4691 sayılı kanunun sunmuş olduğu avantajların yanı sıra, Serbest Bölge avantajlarından da faydalanmaktadır.

2. MARMARA TEKNOKENT A.Ş' ye Kimler Başvurabilir?

Marmara Teknokent A.Ş' ye, Ar-Ge ve Ar-Ge'ye dayalı faaliyetler planlayan girişimciler/firmalar başvurabilirler.Söz konusu faaliyetlerin; yenilikçi, yaratıcı ve teknolojik ilerleme vb. unsurları içermesi gereklidir. Firmalar, Ar-Ge faaliyetlerinin içeriğine göre her iki bölgeye de başvuru yapabilirler.

3. MARMARA TEKNOKENT A.Ş 'de Ar-Ge ve Ar-Ge 'ye Dayalı Faaliyetler Nelerdir?

Ar-Ge ve Ar-Ge'ye Dayalı Faaliyetler:

Ar-Ge (Araştırma-Geliştirme)'de kullanılacak hammadde ve ara maddelerin alımı ve bu maddeler ile yeni teknoloji geliştirilmesi, transfer edilen teknolojinin geliştirilmesi ve uyarlanması, ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesi, süreçlerin iyileştirilmesi, yeni ürün geliştirilmesi, tasarım, test ve analiz çalışmaları ile araştırma-geliştirme faaliyetleri sonucu ortaya çıkacak ürünlerin satılması; Araştırma-geliştirmeye dayalı prototip geliştirme ve sınırlı üretim faaliyetleri ile bu çeşit ürünlerin kalite kontrolü, kalibrasyonu, bu üretimde kullanılan hammadde ve ara maddelerin alımı, üretilen malların satımı, depolanması, markalanması, ambalajlanması, etiketlenmesi, sergilenmesi, bakım-onarımı, teknik destek faaliyetleri, mühendislik hizmetleri, yazılım ve sistem destek faaliyetleri.

TEKSEB'de yüksek  gürültüyü de kapsayan çevre kirliliğine neden olabilecek ve/veya yoğun taşıma gerektiren faaliyetlere, Ar-Ge faaliyetine dayalı olmayan salt ticari amaca yönelik rutin üretime, fason üretim ve antrepoculuk gibi faaliyetlere izin verilmez.

Ülkemizin rekabet gücü ve teknolojik kabiliyetlerini arttıracak ve katma değeri yüksek her türlü Araştırma ve Geliştirme faaliyeti öncelikli alan sıfatıyla Teknokent bünyesinde gerçekleştirilebilir.

4. MARMARA TEKNOKENT A.Ş 'ye Nasıl Başvurabilirim?

Teknokent bünyesinde faaliyet göstermek isteyen firma/girişimciler, Marmara Teknokent A.Ş Temsilcileriyle bir ön görüşme yaparak, Ar-Ge ve Ar-Ge'ye dayalı faaliyetleri hakkında bilgi vererek ve ihtiyaçları olan alan taleplerini iletir. Görüşme sırasında; firma/girişimcilere, Teknokent özellikleri ve başvuru aşamasında önemli hususlar hakkında bilgi verilir. Firma/girişimci tercihleri doğrultusunda uygun olan bölge için "TEKSEB/ TEKGEB Başvuru Formu" doldurur, Ar-Ge Faaliyetleri hakkında açıklayıcı bilgi ve diğer evraklarla birlikte "MARMARA TEKNOKENT A.Ş." ye teslim eder. Başvurular, faaliyetin içeriğine göre "Teknokent Değerlendirme Kurulu"nda yer alan "TÜBİTAK MAM Enstitü/Enstitüleri" tarafından incelenerek değerlendirilir.

5. MARMARA TEKNOKENT A.Ş 'ye Başvuru Ücreti Ödeniyor mu ?

TÜBİTAK Marmara Teknokent başvurularında firma veya girişimcilerden proje değerlendirme ücreti talep edilmektedir.

6. MARMARA TEKNOKENT A.Ş bünyesine nasıl katılmak üzere hangi hususlar dikkate alınır?

Teknoloji Serbest Bölgesine Yapılan Başvurular

Başvuru aşamasında, gerçekleştirilecek faaliyetler, öncelikle Ar-Ge içeriği açısından değerlendirilmektedir. Değerlendirmeler, "TÜBİTAK Değerlendirme Kurulu" ve " Marmara Teknokent Yönetim Kurulu" tarafından yapılmaktadır. Uygun bulunan firmaların, Teknoloji Serbest Bölgesi'nde faaliyet göstermek üzere "Faaliyet Ruhsat Belgesi" almaları gerekmektedir. Faaliyet Ruhsatları, "T.C Ekonomi Bakanlığı  Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü" tarafından verilmektedir. Ruhsat başvuruları, "TÜBİTAK Marmara Teknokent Serbest Bölge Müdürlüğü" kanalıyla yapılmaktadır. Ruhsat başvurusu onaylanan firmalara, gerekli yasal işlemler için (Şube/Merkez kurulumu ve kira sözleşmesi imzalamak vb.) 30 gün süre verilmektedir.

Teknoloji Geliştirme Bölgesine Başvurular

Bölgede gerçekleştirilecek olan Ar-Ge Projeleri / Ar-Ge Faaliyetleri "TÜBİTAK Değerlendirme Kurulu" tarafından da değerlendirilir. Faaliyetleri uygun görülen firma başvuruları "Marmara Teknokent A.Ş Yönetim Kurulu" tarafından da onaylandıktan sonra kira sözleşmesi imzalanmaktadır.

7. MARMARA TEKNOKENT A.Ş 'de Öncelikli Faaliyet Alanları Nelerdir?

Bilişim ve Elektronik, Savunma Sanayiine yönelik çalışmalar, Ölçü Ayar Teknolojileri, İleri Malzeme Teknolojileri, Kimya Teknolojileri, Biyoteknoloji, Esnek Üretim Teknolojileri, Çevre Teknolojileri, Tekstil Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yer ve Deniz Bilimleri ve Uzay Teknolojileri, Gıda Teknolojileri ve ileri teknoloji gerektiren konulardaki faaliyetler Marmara Teknokent'de oluşması arzu edilen öncelikli faaliyet alanlarıdır.

8. Başvuruların Değerlendirme Süreci Ne Kadardır?

Müracaatlar yaklaşık altı veya sekiz hafta arasında değerlendirilmektedir. Ar-Ge ve Ar-Ge'ye dayalı faaliyetlerin incelenmesi üç ile dört hafta arasında sürmekte, "Martek A.Ş Yönetim Kurul Onayı" alınması ve kira sözleşmesinin imzalanması ise yaklaşık olarak bir ay sürmektedir.

Teknoloji Serbest Bölgesi'ne yapılan müracaatlar, T.C Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Müdürlüğü tarafından "Faaliyet Ruhsat" Belgesi verilmek üzere incelenmekte olup, busüreç yaklaşık olarak on beş gün sürmektedir.

9. Kabul Edilen Firmalara Yer Tahsisi Nasıl Yapılır?

Firmalara yer tahsisi, başvuru sırasına göre yapılmaktadır. Firmalara, müracaatları süresince opsiyonlanan alanın ayrılması söz konusu değildir. Başvuru sırasıyla birlikte, Marmara Teknokent A.Ş te gerçekleştirilecek projeler ve projelerin yürütülmesi için gerekli koşullar ( laboratuvar alanı, ekipman, lojistik ve çalışan kişi sayısı vb.) yer tahsisinde dikkate alınmaktadır.

10. Tahsis Edilen Ofislerin Altyapı Özellikleri Nelerdir?

Her iki bölgede de ofis alanları; firmalara iletişim, su, elektrik, havalandırma, ısıtma, soğutma vb. altyapılar hazır olarak tahsis edilir. Firma, ofis alanını kendi isteğine göre tefriş edebilir. Kira sözleşmesi sona erdiğinde ofisin standartlara uygun hale getirilerek teslim edilmesi şarttır.

Bina inşası için kiralanan arazilerde ise, elektrik, telekomünikasyon, temiz ve atık su şebekesi, alarm ve anons sitemi vb. altyapı özellikleri bulunmaktadır.

11. MARMARA TEKNOKENT A.Ş 'ye Ofis Alanları Kaç m2 ve Özellikleri Nelerdir?

Teknoloji Serbest Bölgesi:

Yeni Teknoloji Blokları: 4 Blok ve bir fuaye alanından oluşmaktadır. Toplam alan 14.000 m2'dir. Yeni Teknoloji Bloklarında; standart ofis alanları ve laboratuvar kullanımına uygun altyapısı bulunan ofisler yer almaktadır.     

Özellikleri:

 • Ofis kat yüksekliği 2,7 m
 • Bodrum Kat Laboratuvar Alan yüksekliği - 6.5 m
 • Tüm iç mekanlarda bölme duvarları demontable olup laboratuvarlar 104,66/108,12 m2 ve/veya katları, ofisler 86,46/90,24 m2; 70,60 / 71,50 m2 ve/veya katları şeklinde,
 • Betonarme döşeme üzerine 20 cm. yüksekliğinde linolyum kaplı yükseltilmiş döşeme,merkezi olarak şartlandırılmış taze hava ile ısıtma ve soğutma sağlanabildiği gibi, lokal ısıtma ve soğutma sistemi yer almaktadır. Her ofis ve laboratuvar alanına normal su, sıcak su, gider tesisatları çekilmiştir.

TEKSEB Binası: Toplam alanı yaklaşık 3.000 m2 dir. 30 m2'den başlayan kapalı işyeri ve ofis alanları bulunmaktadır. Ayrıca, TEKSEB Binasında 25 kişilik "Toplantı Salonu" mevcuttur.

Özellikleri:

 • Merkezi ısıtma sistemi,
 • Isı ve ses yalıtımı,
 • Yangın alarm sistemi ve duman detektörü,
 • Anons sistemi,
 • Güvenlik, danışma yer almaktadır.

Teknoloji Geliştirme Bölgesi:

Teknoloji Geliştirme Bölgesi' nde ofisler 45 m2 'dir. Toplam 35 adet ofis bulunmaktadır. Toplam alanı 1.575 m2'dir.

 • Merkezi ısıtma sistemi,
 • Isı ve ses yalıtım,
 • Yangın alarm sistemi ve duman detektörü
 • Güvenlik, danışma yer almaktadır.

12. MARMARA TEKNOKENT A.Ş 'de Açık Alan Kiralamak İsteyen Firmalara Ne Gibi Bir Alt Yapı İmkanı Sunulmaktadır?

Açık Alan firmaları için;

 • Telefon /hazır telekomünikasyon altyapısı (her ada parseline 10 çift telefon attı.T
 • Temiz su şebekesi, atık su şebekesi (her ada parseline 1 su + 2 parsele 1 atıksu hattı),
 • Yol aydınlatması, yaya yolları, meydanlardan oluşan yüksek standartlı bir altyapı ile sunulmaktadır.

13. Ne Kadarlık Bir Süre İle Kira Sözleşmeleri Yapılmaktadır?

Kiraz sözleşmeleri firma faaliyetleri dikkate alınarak imzalanmaktadır. Bununla birlikte, Teknoloji serbest Bölgesi için  alınan faaliyet ruhsatlarda belirtilen  süreler şu şekildedir; 

Kapalı Alan Kiralama ............................... 15 yıl

Açık Alan Kiralama .................................. 30 yıl

Yeni  yasal düzenlemeler  gereği, bu süreler 49 yıllığına kadar uzatılabilmektedir.  

14. MARMARA TEKNOKENT A.Ş 'de Yer Alan Firmalar TÜBİTAK MAM 'dan Nasıl Yararlanabilirler?

Teknokent'te faaliyet gösteren firmalar;

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve yüksek nitelikli teknik altyapı ve donanımından yararlanma imkanına sahiptir. TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde bulunan; Enerji, Çevre, Kimya, Gıda, Malzeme, Yer ve Deniz Bilimleri, Gen ve Biyoteknoloji Enstitüleri ve yine komşu olduğu TÜBİTAK Bilgi ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Merkezi, Ulusal Metroloji Enstitüsü ve TÜSSİDE 'de (Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü) çalışan yaklaşık 3000 bilim insanı ve uzmanla işbirliği olanağı bulunmaktadır. Düzenlenen seminer, çalıştay veya eğitimlere katılma, ortak arama, ulusal ve uluslararası platformlarda yer almak vb. avantajlardan faydalanmaktadır.

15. MARMARA TEKNOKENT A.Ş 'de Faaliyete Başlamak İçin Şirket Merkezini Bölgeye Taşımak Gerekli midir?

Firmalar Teknokent' te merkez veya şube olarak faaliyet gösterebilir, girişimciler yeni bir firma kuruluşu da gerçekleştirebilir.